Hệ cửa trượt

Hệ khung G6 sơn tĩnh điện màu đen

Bề mặt kính đen

SẢN PHẨM KHÁC

Hệ khung G7 màu vàng champagne Bề mặt kính trắng sữa Bộ ray trượt ba làn trượt

Hệ cửa trượt Anti-jump không trật ray

Hệ khung G5 màu đen Bề mặt kính gương màu trà

Hệ cửa trượt Anti-jump không trật ray

Hệ khung G6 sơn tĩnh điện màu đen Bề mặt kính dán film mờ

Hệ cửa trượt treo