Hệ cửa trượt không trật ray

Hệ khung G6 màu trắng

Bề mặt kính mờ

Bộ ray trượt 3

SẢN PHẨM KHÁC

Hệ khung G7 màu vàng champagne Bề mặt kính trắng sữa Bộ ray trượt ba làn trượt

Hệ cửa trượt Anti-jump không trật ray

Khung G3 màu  vàng Champagne Bề mặt kính dán film màu xám

Hệ cửa trượt Anti-jump G3 CP

Hệ khung G6 màu đen Bề mặt kính mờ kết hợp với kính sơn màu nâu

Hệ cửa trượt không trật ray