Hệ cửa trượt không trật ray

Hệ khung G6 màu trắng

Bề mặt kính mờ

Bộ ray trượt 3

SẢN PHẨM KHÁC

Hệ khung G10 sơn tĩnh điện màu trắng có khóa Bề mặt MFC

Hệ cửa trượt Anti-jump có khóa

Khung G5 sơn tĩnh điện màu đen Bề mặt kính trong suốt

Hệ cửa trượt kính

Bề mặt kính sơn

Hệ cửa trượt Anti-jump