Cửa tổ ong – lỗ rộng 6mm

 

– Sản xuất từ tấm nhôm dày 3mm.

– Bề mặt có hệ thống lỗ tổ ong giúp thông gió tuyệt vời và chống mối mọt.

– Giảm tối thiểu các mùi khó chịu trong kho.

– Đảm bảo sự kín đáo bảo mật.

SẢN PHẨM KHÁC

  – Sản xuất từ tấm nhôm dày 3mm. – Bề mặt có hệ thống lỗ tổ ong giúp thông gió tuyệt vời và chống mối mọt. – Giảm tối thiểu các mùi khó chịu trong kho. – Đảm bảo sự kín đáo bảo mật.

Cửa tổ ong với tay nắm định hình

  – Sản xuất từ tấm nhôm dày 3mm. – Bề mặt có hệ thống lỗ tổ ong giúp thông gió tuyệt vời và chống mối mọt. – Giảm tối thiểu các mùi khó chịu trong kho. – Đảm bảo sự kín đáo bảo mật.

Cửa tổ ong – lỗ rộng 5mm

  – Sản xuất từ tấm nhôm dày 3mm. – Bề mặt có hệ thống lỗ tổ ong giúp thông gió tuyệt vời và chống mối mọt. – Giảm tối thiểu các mùi khó chịu trong kho. – Đảm bảo sự kín đáo bảo mật.

Bảng màu cửa tổ ong